Sántosi Polgármesteri Hivatal és Szociális Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00013

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

A projekt keretében Sántos Község Önkormányzatának tulajdonában álló Polgármesteri Hivatal és Szociális Gondozási Központ (7479 Sántos, Fő utca 112.. hrsz.: 2) energetikai korszerűsítése valósul meg. A jelenlegi projekt megvalósítása során önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek valósulnak meg.

A… Continue reading

Sántos belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00004

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

Meglévő állapot bemutatása

Sántos község területén nagyobb esőzések alkalmával a település északi részén lévő mezőgazdasági művelésű területekről lefolyó csapadékvizek jelentenek gondot a falu főútra kiérő részén. Az Új utca feletti földútról, illetve szántóról a csapadékmennyiség egy része magánterületre betörve a… Continue reading