Aktuális

Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, helyettesítés céljából.

 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

 A munkavégzés helye: Somogy megye 7474 Simonfa, Ady Endre u. 1.

 

 A  közszolgálati  tisztviselők  képesítési  előírásairól  szóló  29/2012. (III.07.)

 számú  Kormányrendelet  alapján  a  munkakör  betöltője  által    ellátandó

 feladatkörök:

 

1. számú melléklet 14. hatósági feladatkör II.

 

 Ellátandó feladatok: igazgatási feladatkörbe tartozó feladatok elvégzése, hagyatéki eljárás, jogi feladatok.

 

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: igazgatási feladatkörbe tartozó feladatok elvégzése, hagyatéki eljárás, jogi feladatok.

 

 Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a hatályos önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

 Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a 29/2012. (III.07.) számú Kormányrendeletben előírt végzettség

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű internetes és MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • „B” kategóriás jogosítvány

 

 • anyakönyvi szakvizsga

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata
 • önéletrajz

 

 Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Horváth László címzetes főjegyző nyújt a 06-20/919-3323-as telefonszámon.

 

 A pályázat benyújtásának módja:

 

 • postai úton a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7474 Simonfa, Ady Endre u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • elektronikus úton Dr. Horváth László címzetes főjegyző részére a jegyzo@simonfaihivatal.hu e-mail címre.
 • személyesen a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal címére.

 

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

 • a pályázat benyújtását követően az értékelést megelőzően személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A kinevezésről a jegyző dönt.

 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31. A pályázat elbírálását követően a munkakör azonnal betölthető.

 

 

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.simonfaihivatal.hu

Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

 A munkavégzés helye: Somogy megye 7474 Simonfa, Ady Endre u. 1.

 

 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07.) számú  Kormányrendelet  alapján  a  munkakör  betöltője  által    ellátandó

 feladatkörök:

 

1. számú melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

 Ellátandó feladatok: az önkormányzatok és intézményeik gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők, a jogszabályban előírt határidőben az időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítése, megküldése, közreműködés a költségvetési koncepciók összeállításában, a költségvetési rendelettervezetek előkészítésében, a költségvetési beszámolók elkészítésében.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása.

 

 Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a hatályos önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

 Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a 29/2012. (III.07.) számú Kormányrendeletben előírt végzettség

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • államháztartási szakon szerzett mérlegképes szakképesítés
 • regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • felhasználói szintű internetes és MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • anyakönyvi szakvizsga

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata
 • önéletrajz

 

 Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Horváth László címzetes főjegyző nyújt a 06-20/919-3323-as telefonszámon.

 

 A pályázat benyújtásának módja:

 

 • postai úton a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7474 Simonfa, Ady Endre u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.
 • elektronikus úton Dr. Horváth László címzetes főjegyző részére a jegyzo@simonfaihivatal.hu e-mail címre.
 • személyesen a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal címére.

 

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

 • a pályázat benyújtását követően az értékelést megelőzően személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A kinevezésről a jegyző dönt.

 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31. A pályázat elbírálását követően a munkakör azonnal betölthető.

 

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.simonfaihivatal.hu